• Przedszkole czynne jest w godzinach: 6:00- 18:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, przez cały rok.
  • Dzieci przyprowadzane są do Przedszkola od godziny 6:00 do godziny 9:30.
  • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest od godziny 9:30.
  • Dzienny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi nie mniej niż 5 godzin.