• małe smoki 6Przedszkole "Akademia Małych Smoków" podlega pod Ministerstwo Edukacji Narodowej, realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego i jest wpisane do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
  • W przedszkolu dzieci mają zapewniony równy dostęp do wszystkich zajęć.
  • Staramy się nauczyć dzieci postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji.
  • Rozwijamy w dzieciach samodzielność oraz wiarę we własne siły.
  • Wspieramy dzieci w rozwijaniu indywidualnych uzdolnień.
  • Nasze dzieci mają możliwość doświadczania i eksperymentowania, poszukiwania odpowiedzi na zadawane pytania.