małe smoki przedszkole zapisyPrzedszkole prowadzi zapisy przez cały rok kalendarzowy.
W czasie trwania roku szkolnego, do Przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w miarę wolnych miejsc.

O przyjęciu dzieci do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń, przy zachowaniu zasady, że pierwszeństwo mają dzieci posiadające rodzeństwo uczęszczające do Przedszkola „Akademia Małych Smoków”.