Do Przedszkola przyjmowane są dzieci od ukończenia 2,5 lat do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.