Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest:

  • wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka
  • uiszczenie opłaty wpisowej
  • wypełnienie kwestionariusza osobowego
  • podpisanie umowy

Opłat można dokonać gotówką w kasie lub przelewem na konto:
23 1020 3958 0000 9702 0159 5875